Little Big Snake

Little Big Snake

Thông thường | LittleBIGsnake

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 28 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

Snake your way through the competition to complete missions, upgrade your skills and destroy other players. Devour nectar and energy left by opponents to increase your size, skills, and abilities. Smash your way up the food chain as you evolve into the ultimate Little Big Snake.

Challenge other players daily to become the biggest snake in the pit. Destroy your enemies by snaking around them and having them smash into you. Eat the yummy nectar left in their wake and collect keys, artifacts and other items to unlock levels, missions and allies.

Little Big Snake is the ultimate snake-style game on mobile, welcome to the pit!

Ít lại Xem thêm

Chơi Little Big Snake trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Little Big Snake trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Little Big Snake trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Little Big Snake

  • Nhấn vào icon Little Big Snake tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt