• Introducing shooting mode on BlueStacks 3

  Aug 01, 2017

  Introducing shooting mode on BlueStacks 3

 • Introducing the swiping mode on BlueStacks 3

  Aug 01, 2017

  Introducing the swiping mode on BlueStacks 3

 • How can I stream game play on BS3 via OBS

  Sep 20, 2017

  How can I stream game play on BS3 via OBS

 • MOBA.

  Sep 21, 2018

  MOBA.

 • AxE: Alliance vs Empire

  Feb 01, 2019

  AxE: Alliance vs Empire

 • Translate games in Real-time with BlueStacks 4: Play any mobile game in your local language

  Feb 07, 2019

  Translate games in Real-time with BlueStacks 4: Play any mobile game in your local language

 • Operations Sync in BlueStacks

  Mar 12, 2019

  Operations Sync in BlueStacks

 • How to install BlueStacks on MAC?

  Apr 05, 2019

  How to install BlueStacks on MAC?

 • Traha Settings In Game

  Apr 17, 2019

  Traha Settings In Game

 • Traha Settings - Home

  Apr 17, 2019

  Traha Settings - Home

 • Import/Export BlueStacks Game controls

  May 02, 2019

  Import/Export BlueStacks Game controls

 • Speed up BlueStacks by disabling Hyper V

  May 06, 2019

  Speed up BlueStacks by disabling Hyper V

Truy cập vào nội dung chơi game toàn diện nhất trong bản tin hàng tuần của chúng tôi.

Chơi trò chơi yêu thích của bạn trên PC