Trình giả lập Android giúp tạo Thiết bị ảo Android (ADV) trên PC của bạn. Nó có thể được sử dụng để chạy Ứng dụng từ Cửa hàng Google Play trên Windows hoặc macOS. Bạn có thể cài đặt, sử dụng và gỡ cài đặt bất kỳ ứng dụng Android nào, giống như thiết bị Android thực. Bất kỳ ai từ người chơi đến nhà phát triển ứng dụng Android đều có thể sử dụng nó. Nó cung cấp cho các nhà phát triển Android sự tiện lợi khi thử nghiệm các ứng dụng trên một trình giả lập bằng cách chỉ cần thay đổi cấu hình thiết bị thay vì chuyển đổi giữa nhiều thiết bị vật lý.