Venom Angry Crashy Rush Online

Venom Angry Crashy Rush Online

Strategy | Pixel Studio 8

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 9 tháng 3, 2020

Tính năng trò chơi

Play against other people online! Can you become the biggest snake?

Watch out - if your head touches another snake, you will explode and then it's game over. But if you get other snakes to run into YOU, then THEY will explode and you can eat their remains!

Unlike other games, you have a fighting chance even if you're tiny! If you're a nimble navigator, you can swerve in front of a much larger snake to defeat them - no matter what size you are!

The biggest snake of the day gets to set a victory message that the ENTIRE WORLD will see!

Tips:
- You can only bite the things (part of others’ body) that are larger than you.
- When you attack you lose your mass
- You can attack towards the tail of others’ snake and start eating from there

HOW TO PLAY:
- Eat little color dots
- Avoid other worms
- Slither your snake to move,
- Press attack button and speed up towards others’ tail.
- Try to slither around enemies and became the biggest worm possible
- Bite any part of other snake to make others’ tail lifeless
- Eat the mass of tail that you make lifeless.

No Lag and no performance problem. Smooth game play with this snake IO game. You can play everywhere (no matter online or offline).

Play against other people online! Can you become the biggest snake?

Have fun!

Ít lại Xem thêm

Chơi Venom Angry Crashy Rush Online trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Venom Angry Crashy Rush Online trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Venom Angry Crashy Rush Online trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Venom Angry Crashy Rush Online

  • Nhấn vào icon Venom Angry Crashy Rush Online tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt