Gold tower defence M

Gold tower defence M

Chiến thuật | 부싯돌(BUSIDOL)

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 27 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

“Gold Tower Defence – Protect Gold” is a tower defence game that protects gold from monster attacks by installing a tower in a fixed location.
It consists of a total of 80 story modes and a PVP mode where you can compete against real-time users.
When you win a stage, collect the stars you receive to get rewards.
Try to level up by picking a tower of the desired grade in the Tower Draw.
As you level up, you can make more powerful attacks.
Heroes and items can be used anywhere you want to help you win.

Personal Information Policy
http://busidol.com/term_n_condition/Personal_info_policy_en.html

Ít lại Xem thêm

Chơi Gold tower defence M trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Gold tower defence M trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Gold tower defence M trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Gold tower defence M

  • Nhấn vào icon Gold tower defence M tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt