The link you clicked on App Player will take you to an external link

Snow Speculator

Snow Speculator

Mô phỏng | VOODOO

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 9 tháng 3, 2022

Play Snow Speculator on PC

Melt piles of snow with the help of your new friend - a flamethrower

Chơi Snow Speculator trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Snow Speculator trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Snow Speculator trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Snow Speculator

  • Nhấn vào icon Snow Speculator tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt