Sky Fighters 3D

Sky Fighters 3D

Tác vụ | Doodle Mobile Ltd.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 14 tháng 5, 2019

Tính năng trò chơi

Climb into the cockpit of your favorite fighter aircraft, get ready to take-off, and soar into the skies brimming with visceral dogfights!

Fly solo as a lone wolf or command a fleet of acrobatic aircraft to establish air superiority over the battlefield. Perform dizzying acrobatic maneuvers, get the enemy in your sights and hit the trigger to shoot them down. Become the supreme lord of the skies in Sky Fighters now!

Game Features:
- 48+ realistic missions including air-to-air and air-to-surface combats
- Pilot 10+ authentic planes with rich weapons customization
- Amazing 3D graphics, intuitive controls and immersive gameplay

Ít lại Xem thêm

Chơi Sky Fighters 3D trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Sky Fighters 3D trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Sky Fighters 3D trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Sky Fighters 3D

  • Nhấn vào icon Sky Fighters 3D tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt