Galactic Colonies

Galactic Colonies

Simulation | MetalPop Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 16 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

Download the game for free and start exploring the galaxy!
Galactic Colonies is a game about exploring space and building colonies. Explore a procedurally generated universe with thousands of planets.

Every colony starts small. Start by providing housing and food for your colonists before you exploit a planet’s natural resources. Set up factories and create advanced high-tech products to make your colony grow even bigger.

Discover tropical, desert and ice planets and help your colonists survive on harsh, alien worlds.

FEATURES:

- Explore a procedurally generated universe
- Find and colonize alien planets
- Research new powerful technologies
- Set up complex production pipelines
- Beautiful 3D graphics
- Upgrade and improve your colony ship
- Endless hours of fun. How far can you explore?

Ít lại Xem thêm

Chơi Galactic Colonies trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Galactic Colonies trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Galactic Colonies trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Galactic Colonies

  • Nhấn vào icon Galactic Colonies tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt