Solitaire Card Games Free

Solitaire Card Games Free

Thẻ | Card Games, Inc

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 14 tháng 8, 2019

Tính năng trò chơi

Try the best FREE SOLITAIRE card game on Android!

this is a FREE SOLITAIRE (Klondike Solitaire either Patience) game applicable to Any Ages!

If you like card games, Our classic klondike solitaire will give you endless fun and totaly FREE!

Now,let me show you our Free Solitaire!

FEATURES:

+Klondike
+Draw 1 card
+Draw 3 cards
+Crisp,Big and easy to read cards
+Single tap to move a card or drag and drop
+Left-Handed and Right-Handed layouts
+Unlimited free undo
+Auto-Complete option to win a solved game
+Time,moves, and statistics
+Sound On/Off option
+Unlimited free hints
+Auto hints
+Vegas scoring and Vegas cumulative scoring
+Customizable card faces, card backs and backgrounds
+Complete Daily Challenge for more trophies
+And so much more..

Our FREE SOLITAIRE desgin is clean,can not be dazzled. Bedazzled is not comfortable for eyes.

Solitarie is the most popular classic card game in the world,it is known as Klondike Solitude either Patience,Try our Free Solitaire app now and Play OFFLINE/FREE in anytime either anywhere.

Download this Enjoyable #1 FREE SOLITAIRE card game now!! Our Enjoyable Patience Solitude can make you feel more fun!!

If you enjoy playing card games, Try our other apps: Spider Solitaire, FreeCell Solitaire, Pyramid Solitaire, and Other Solitude Card Games.

Ít lại Xem thêm

Chơi Solitaire Card Games Free trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Solitaire Card Games Free trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Solitaire Card Games Free trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Solitaire Card Games Free

  • Nhấn vào icon Solitaire Card Games Free tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt