Yolo Run

Yolo Run

Trò chơi điện tử | Pimpochka Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 1 tháng 2, 2022

Play Yolo Run on PC

In Yolo Run you can play as your favorite member of The Yolo House!

- Find a couple to each member and progress their relationship
- Collect hearts to improve couple's relationship
- Collect coins to unlock new characters in the shop
- Unlock all 36 different couples for special prizes!
- Unlock different animations for each couple
- Have fun! :)

Chơi Yolo Run trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Yolo Run trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Yolo Run trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Yolo Run

  • Nhấn vào icon Yolo Run tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video