Devil Stone

Devil Stone

Role Playing | Simplist Limited

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 6 tháng 11, 2019

Tính năng trò chơi

Devil Stone is an RPG which can be played offline without extra charge. The story is about Phicus Sera, the successor to the throne of the Underworld of the tenth generation, being sent to human territories after being deprived of his power by the old Devil King.

To find the fragments of Devil Stone, scattered all over the continent, regain power, and succeed the throne in the Underworld, Phicus encountered Eiji John Austin, the Champion of the 19th generation, and joined Eiji’s team to adventure into the Underworld.

On the journey to adventure with the Devil King and the Champion, the conspiracy hidden is disclosed little by little. Everyone in the team has changed as well. On Lux Continent, the Champion fights against the Devil King, and the story is going in an unforeseeable direction.

Whenever the Underworld Crusade Team reaches a new location, different events and missions will be triggered. In quests, you will bump into all kinds of monsters!

Ít lại Xem thêm

Chơi Devil Stone trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Devil Stone trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Devil Stone trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Devil Stone

  • Nhấn vào icon Devil Stone tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt