Logo Maker - Logo Creator, Generator & Designer

Logo Maker - Logo Creator, Generator & Designer

Nhiếp ảnh | TTT TEAM

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 6 tháng 5, 2021

Tính năng trò chơi

Want to create your own LOGO?
This Logo Creator app is useful for making Business Logo, advertising Logo, social media marketing Logo.

Logo Maker app really important to building your business’ brand reputation. When you’re ready to create a logo for your business, this app gonna help you a lot to create your very own original and impressive logo.

Logo Maker is also useful to create promotional posters, advertisement, offer announcements, cover photos, brochure, news letter & other branding material for your shop, restaurant, office or social sites.

Logo Maker includes a huge collection of categorized Art(Stickers), Graphic Elements, Shapes, Backgrounds & Textures to create an original logo in no time.

Logo Maker is fast and easy to use app with tons of Arts, Textures, Background & Colors. Logo Designer App comes with all professional photo editing tools to create a professional LOGO. All you need beside is an Idea to build your very own logo.

Logo Maker also provides professional photo editing and text editing tools like: Font, Flip, Rotate, Resize, Color, Hue and lots more that you'll need to create beautiful original logos.

Key Features:
1. Your logo can be customized with text
1. Backgrounds & stickers OR add your own
2. Fonts OR add your own option
3. Crop images in various shapes
4. Text Arts
5. Multiple Layers
6. Undo/Redo
7. Save On SD Card
8. SHARE on Social Media

Download Logo Maker App NOW and instantly discover cool logo design ideas.

Ít lại Xem thêm

Chơi Logo Maker - Logo Creator, Generator & Designer trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Logo Maker - Logo Creator, Generator & Designer trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Logo Maker - Logo Creator, Generator & Designer trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Logo Maker - Logo Creator, Generator & Designer

  • Nhấn vào icon Logo Maker - Logo Creator, Generator & Designer tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt