The link you clicked on App Player will take you to an external link

Merge Battle 3D: Dragon Fight

Merge Battle 3D: Dragon Fight

Hành động | Zenith Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 30 tháng 3, 2022

Play Merge Battle 3D: Dragon Fight on PC

Merge your dragons to win battles!
Can you get to level 100?

Start small and grow stronger by merging your dragons. Are you ready to win epic battles and become a champion? Challenge yourself to level up in this free to play game that is filled with action and adventure! You won't be able to stop once you start playing it.

Enjoy this brand new action game! Swipe, merge, tap and fight to win. It's your turn to merge and create the ultimate dragons!

Tons of epic battles and fun levels are waiting for you in this free to play casual game. Swipe, merge, tap and fight to make your way to victory. Simple, easy and fun, but also full of challenges, action and adventure!

Play now to become the ultimate Merge Battle 3D champion! Merge your dragons now!

Chơi Merge Battle 3D: Dragon Fight trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Merge Battle 3D: Dragon Fight trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Merge Battle 3D: Dragon Fight trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Merge Battle 3D: Dragon Fight

  • Nhấn vào icon Merge Battle 3D: Dragon Fight tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt