Zombie Millions

Zombie Millions

Casual | Zombie Millions

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 10 tháng 3, 2021

Tính năng trò chơi

Join your friends and players around the world in infecting and winning over your friends’ territory while shielding your own from the brain-eating undead of Zombie Millions!

Collect your zombies for infecting and destroying your friends' territory.

Ready yourself!

Swipe and collect cards to prepare, shield, and move up levels in your zombie invasion.

Card Deck:

🧟‍♂️When you draw Zombies Horde cards, your zombie army greatly increases
🧟‍♂️When you draw Zombies Simple cards, your zombie army only slightly increases
🧟‍♂️When you draw three unmatching cards, your zombie army only increases a small amount
🧟‍♂️When you draw three Free cards in a row you gain twelve extra cards

🧠Use Shield cards to protect against your friend’s attacks
🧠Use Attack cards to attacks your friend’s maps
🧠Infect areas and fend off infections of the undead

Do you have what it takes to defend your territory from a flesh-eating invasion? Create your own zombie icon, collect your horde and begin your attack!

For requests/problems please contact us - contact@zombiemillions.com

Ít lại Xem thêm

Chơi Zombie Millions trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Zombie Millions trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Zombie Millions trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Zombie Millions

  • Nhấn vào icon Zombie Millions tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt