Impostor 3D - Survival Game

Impostor 3D - Survival Game

Casual | NT-ABI

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 2 tháng 11, 2021

Tính năng trò chơi

Welcome to Imposter 3D - Red Light Green Light - Survival Game.

Attention 👀 all players, the game is about to begin. 🦑🦑🦑🦑
🔺Follow the staff’s instructions and swiftly make your way towards the game hall.
🟥 Don't get eliminated 🙅‍♀️Finish or Die! Winner takes it all!
🔺Stop at the red light, Do not move or you will be shooted and die
🟥Continue when the green light is on, try to run as fast as possible, before the time is off
🔺Follow your character's head movements!
🟥Do not rush

Download Imposter 3D - Red Light Green Light - Survival Game now! Become the last survivor impostor and get money in this challenging game. Do not waste your time, and get started your deadly challenge right away!

💕 If you love the Imposter 3D - Red Light Green Light please rate 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ and leave your favorite comment below.
💌 If you have any contribution to the development of the game, please contact us directly.
Thank you!💖💖

Ít lại Xem thêm

Chơi Impostor 3D - Survival Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Impostor 3D - Survival Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Impostor 3D - Survival Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Impostor 3D - Survival Game

  • Nhấn vào icon Impostor 3D - Survival Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt