Blocks vs Blocks

Blocks vs Blocks

Puzzle | MOONEE PUBLISHING LTD

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 16 tháng 2, 2021

Tính năng trò chơi

Play the battle of blocks! Overcome the opponent level by level!

Blocks vs Blocks is a simple and addictive game. Break the walls and capture cells, it's that easy! The more area you have, the more chances of winning.
How clever you are? Let's go to a great victory!

- Fun gameplay
- Satisfying animations
- Lots of challenging and addictive levels

Ít lại Xem thêm

Chơi Blocks vs Blocks trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Blocks vs Blocks trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Blocks vs Blocks trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Blocks vs Blocks

  • Nhấn vào icon Blocks vs Blocks tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt