Art of War: Legions

Art of War: Legions

Chiến thuật | Fastone Games HK

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 19 tháng 10, 2021

Tính năng trò chơi

A funny game with huge amount of spectacular battles. You will be the commander who leads legions of tiny armies. Accept the challenges of various levels and don’t forget to get extra rewards from bounty tasks! It’s your army, you in charge.

* Exciting Battles The battle is more like a real dance of war. Hope you can become a glorious commander and have a lot of fun.

* Extra Bounty Tasks Those cool bounty tasks will be unlocked once you reach level 14. You can get precious gems by finishing those tasks. But be aware that some of them are really tricky.

* Regular Updates We are a young team, but we always strive to improve your game experience and make the game incredible time-killer.

We are really happy to receive any feedback from you. If you have problem or questions about the game you can find answer in our FAQ. You can find our FAQ in the help section of the in-game settings or by this link: http://www.armyneedyou.com/support/faq

Follow us:
1) Discord - https://discord.com/invite/artofwar
2) Facebook - https://www.facebook.com/GameAoW/
3) Twitter - https://twitter.com/GameAoW
4) Instagram - https://www.instagram.com/artofwar_legions/


Wish you a good time, Commander!

Ít lại Xem thêm

Chơi Art of War: Legions trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Art of War: Legions trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Art of War: Legions trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Art of War: Legions

  • Nhấn vào icon Art of War: Legions tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt