Tap Tap Dig 2: Idle Mine Sim

Tap Tap Dig 2: Idle Mine Sim

Simulation | Iron Horse Games LLC

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 18 tháng 4, 2021

Tính năng trò chơi

Have you ever wanted to dig to the core of a planet with crazy diggers including a T-Rex, a zombie, and a unicorn?

Tap Tap Dig 2: Idle Mine Sim is an idle game that lets you take control of Prospector Pete Jr. and mine the core of several planets. Collect money, diamonds, warp cubes, and craft items! Spend money to upgrade Pete Jr. and mine the planet cores.

Collect fossils and trigger a Big Bang to super-charge your dig! Spend fossils to hire idle benefactors for big money. Craft items to give yourself a real edge.

TAP TAP DIG 2: IDLE MINE SIM FEATURES

Idle Mining Gameplay
● Tap to mine!
● Tap to destroy obsidian & earn fossils!
● Dig to reach the core!

Upgrades
● Hire 12 miners to mine for you!
● Unlock benefactors to earn special money bonuses
● Spend tokens to upgrade entire planets!

Craft
● Collect items to dig faster
● Craft better items for bonuses!
● Recruit more crafters and make all the items!

Rewards
● Crack open geodes for special mine rewards
● Complete tasks and earn diamonds
● Mine for chests and collect bonus items

Tap, Tap, Dig 2: IDLE MINE SIM – you can dig it!

Want more info about Tap Tap Dig 2: Idle Mine Sim or want to know what else we're working on?
twitter.com/thebaconbandits
facebook.com/baconbanditgames

Ít lại Xem thêm

Chơi Tap Tap Dig 2: Idle Mine Sim trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Tap Tap Dig 2: Idle Mine Sim trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Tap Tap Dig 2: Idle Mine Sim trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Tap Tap Dig 2: Idle Mine Sim

  • Nhấn vào icon Tap Tap Dig 2: Idle Mine Sim tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt