Remini - Photo Enhancer

Remini - Photo Enhancer

Nhiếp ảnh | Splice Video Editor

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 8 tháng 10, 2021

Tính năng trò chơi

Remini makes old, blurred or low quality photos taken with old cameras or mobile phones to high-definition and clarity.

Remini engages state-of-art AI generative technology to bring professional film production level image enhancing and restoration technologies to our daily life.

Since Remini launched in the beginning of 2019, more than tens of millions photos – low resolution, blurred, compressed and damaged – have been enhanced.

-------- Amazing features ----------------
• Remini can enhance old photos and low quality photos to high-definition.
• Remini can enhance photos taken with old cameras or mobile phones to like with up-to-date cameras or mobile phones.
• Remini can repair blurred photos to clarity.
• Remini is capable of repairing blurred videos, allowing you to play back previously captured videos with a clear picture on a larger display device.
• Remini also provides more AI-related image processing functions, waiting for you to discover.

Ít lại Xem thêm

Chơi Remini - Photo Enhancer trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Remini - Photo Enhancer trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Remini - Photo Enhancer trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Remini - Photo Enhancer

  • Nhấn vào icon Remini - Photo Enhancer tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt