Bingo Craze

Bingo Craze

Board | BlackZen

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 29 tháng 6, 2020

Tính năng trò chơi

★ NEW THEMEs ADDED AGAIN! ★

★ ★ ★ It's BINGO TIME!!! Try this NEW & EXCITING Bingo Game! ★ ★ ★
Bingo Craze is no ordinary bingo game where you just daub all the way to a one bingo, in this bingo game you can use unique power-items like one, two free daubs, extra chips & coins, instant bingo and many more to maximize your score! As you level up you can move around the world for more bingo rooms to visit with greater rewards and bonuses! Can you perfect all the cards in a round to achieve ultimate reward in a game? Try now and daub all the way to get a Perfect Bingo on this Bingo Craze!

★ PLAY REAL-TIME BINGO ★
- You can play this FREE Bingo game on your smartphone anywhere and anytime LIVE with your friends!

★ POWER-ITEMS ★
- Use power-items to increase your chance of getting a bingo and boost your scores to the maximum!

★ CHANGE CARD DURING PLAY ★
- Having no luck on getting a BINGO? Now you can change your card during play for getting a better chance to get INSTANT BINGO!

★ PERFECT BINGO ★
- Can you perfect your score to get all BINGOS? Great Rewards for manias will be given to those who can PERFECT BINGO on each round! Mania players will love it!

★ COLLECT PUZZLES ★
- You can collect Puzzles through Treasure Chests in each Bingo rooms to receive EXTRA BONUS.

★ TRAVEL AROUND THE WORLD ★
- Travel around the world for many Bingo rooms with new collection items, goals and better rewards!

★ ENJOY SLOT TOGETHER ★
- Isn't it fantastic that you can make BINGOs and spin SLOTs in one game!

Bingo Craze welcomes whoever is crazy and mania for Bingo!

Ít lại Xem thêm

Chơi Bingo Craze trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Bingo Craze trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Bingo Craze trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Bingo Craze

  • Nhấn vào icon Bingo Craze tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt