Bounce Merge

Bounce Merge

Casual | Geisha Tokyo, Inc.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 29 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

If you let the balls drop you won't want to stop!

Dive into the most hypnotic game of this year.

Drag your finger to aim, release to shoot. Destroy the obstacles at the bottom of the screen; if they reach the top, it's game over. And of course, if balls with same number touch, they'll merge and become more powerful.

Ít lại Xem thêm

Chơi Bounce Merge trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Bounce Merge trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Bounce Merge trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Bounce Merge

  • Nhấn vào icon Bounce Merge tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt