Solitaire Free

Solitaire Free

Thẻ | Lezigame

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 8 tháng 9, 2020

Tính năng trò chơi

Solitaire Free is the best game of solitaire free classic ( call it too solitaire card games free ) available on Google Play :

★ Classic cards !
★ Unlimited number of games !
★ 1 new challenge to discover every day !
★ Fluid, colorful and customizable game !
★ A lot of game options (1 hand card or 3 hand cards, classic mode or vegas mode, timed game or not, ...) !
★ And lots of other great things !

Do not hesitate a minute ! Download it and have fun right now !

Ít lại Xem thêm

Chơi Solitaire Free trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Solitaire Free trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Solitaire Free trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Solitaire Free

  • Nhấn vào icon Solitaire Free tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt