Bubble Shooter Jewelry Maker

Bubble Shooter Jewelry Maker

Casual | S`games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 20 tháng 2, 2021

Tính năng trò chơi

This will be a magic trail for anyone who like jewelry-making! In this game, you can experienced:

Gem collecting: collect gems by classic bubble-shooter games—classic but fun!
Jewelry making: make charming jewelries with gems you collected—by your magic hands!
Unlimited levels: if you are a bubble-shooter game fan, this game provide thousands of levels—each of them is fun and relaxing!
Amazing animation: as no one can refuse shinning gems and jewelries, we promise that you will like everything in our game at a first look!

This game is totally free, and you can also play it with no-WIFI environment. So start your magic trail now—shoot bubbles, collect gems, make Jewelries, and become a master jewelry maker!

How to play:
Aim and match the bubble you want to shoot in the bubble.
Match 3 or more same bubbles.
Shoot the gems—a special bubble—to collect them. you can drop them as well.
Win the level to get gems you have collected in this level.
You can start making jewelry as soon as you collect enough gems!

Ít lại Xem thêm

Chơi Bubble Shooter Jewelry Maker trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Bubble Shooter Jewelry Maker trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Bubble Shooter Jewelry Maker trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Bubble Shooter Jewelry Maker

  • Nhấn vào icon Bubble Shooter Jewelry Maker tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt