Car Out

Car Out

Thông thường chouniao

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Bạn đã sử dụng BlueStacks? Mở Ngay

Lần Cập nhật mới nhất 30 tháng 12, 2020

Tính năng trò chơi

It is a perfect game for car and puzzle lovers. The basic goal is to remove the car and flashlight from the 6X6 box by sliding other vehicles. Be careful, it is important to determine which one to move first. The game is challenging wisdom. Let's see how many cars you can unpack.

How to play:
-Vertical vehicles can only move vertically;
-The vehicle can move as many steps as needed without blocking any other vehicles;
-Slide the vehicle with flashing lights along the main road to leave

Ít lại Xem thêm

Chơi Car Out trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Car Out trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Car Out trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Car Out

  • Nhấn vào icon Car Out tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt