Solitaire

Solitaire

Thẻ | Solitaire Fun

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 8 tháng 4, 2021

Tính năng trò chơi

Solitaire is a beautiful designed mobile card game based on the classic solitaire gameplay. It is true to the spirit of the classic solitaire (also known as Klondike or Patience) and help you keep your brain smart & sharp.

Together with the BEAUTIFUL themes and EXCITING Daily Challenges, you will experience the solitaire card game on your device!


🌟 FEATURES 🌟

♠ Beautiful Designed Themes
♠ Daily challenges with different levels
♠ Multiple languages supported
♠ Timer mode
♠ Left-handed mode
♠ Landscape mode
♠ Auto-save game in play
♠ Feature to undo moves and use hints
♠ Single tap or drag & drop to move cards
♠ Up to 10 top records
♠ Play offline! No wifi required


📌HIGHLIGHTS 📌

- Based on the Classic Solitaire gameplay 🃏
- Beautiful Designs & Customized Themes ⭐
- Amazing & Fun Challenges 📆
- Available Anytime & Anywhere 📱


If you want to start an amazing classic solitaire challenge, don't hesitate to download and enjoy this amazing classic solitaire card game NOW!


✉️ CONTACT

Any problems or question?
Please contact us at [support@solitairegames.freshdesk.com]

Ít lại Xem thêm

Chơi Solitaire trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Solitaire trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Solitaire trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Solitaire

  • Nhấn vào icon Solitaire tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt