More Snacks!

More Snacks!

Casual | BoutiqueGames

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 28 tháng 5, 2021

Tính năng trò chơi

Manipulate the boy to eat all the snacks or manipulate the snacks to avoid the boy

Ít lại Xem thêm

Chơi More Snacks! trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm More Snacks! trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt More Snacks! trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt More Snacks!

  • Nhấn vào icon More Snacks! tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt