CM Rewards

CM Rewards

Giải trí | CMRewards

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 27 tháng 3, 2020

Play CM Rewards on PC

Free coin master rewards : Application that offer free rewards of coin master game.

Features:
- Daily provide rewards of coin master game.
- Light weight and simple user interface.
- Small size of application
- Instant push notification for new rewards.
- No extra permission or mandatory permission.
- Provided all rewards manually tested.
- Best app to play and complete village.
- Help you to get free spin, coin, card boom, set blast, golden card trade, balloon frenzy etc.
- Other apps like poker, bingo, casino, rummy, slots, piggy go, pirate kings, card trade exchange android application

DISCLAIMER:
This is not official app. We don't claim rights on any content in this application. All the content provided in this application is displayed from Coin Master FB, Instagram, Twitter page and official mail.
If you have any suggestion or complaint about our app, you can contact us on our email.

Chơi CM Rewards trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm CM Rewards trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt CM Rewards trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt CM Rewards

  • Nhấn vào icon CM Rewards tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video