Fidget DIY

Fidget DIY

Casual | CDT Puzzle Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 6 tháng 10, 2021

Tính năng trò chơi

Fidget DIY is a simulation game about Pop it Factory, you will understand how to make pop it fidget
How much you love Pop it Fidget?
Do you want to customize your colorful pop it?
Let design it, make it and play it by yourself

Download now to enjoy this game!

Ít lại Xem thêm

Chơi Fidget DIY trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Fidget DIY trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Fidget DIY trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Fidget DIY

  • Nhấn vào icon Fidget DIY tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt