Pocket of warrior

Pocket of warrior

Action | CHA DONG JIN

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 21 tháng 6, 2018

Tính năng trò chơi

-Game features-

* Multilingual support(English,Korean,Japanese)
* Non-target action game.
* As the control is easy and complex UI is minimized, anyone can enjoy without burden.
* Strengthen the weapon and skill by using dropped materials.
* Various field monsters and boss battles.
* Receive the quest in the village and make an investment.
* Game in the game. Play various mini games to make money, obtain items.
* Occupy a high ranking in the race, and leave comments to users.

Ít lại Xem thêm

Chơi Pocket of warrior trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Pocket of warrior trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Pocket of warrior trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Pocket of warrior

  • Nhấn vào icon Pocket of warrior tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt