The link you clicked on App Player will take you to an external link

Trình duyệt Cốc Cốc Beta

Trình duyệt Cốc Cốc Beta

Liên lạc | Cốc Cốc

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 13 tháng 4, 2020

Play Cốc Cốc Browser Beta on PC

Be the first to try the latest features of Cốc Cốc!
Cốc Cốc’s beta version updates the latest features straight and immediately from our development team. Help Cốc Cốc build a better browser by sending us feedbacks via ​browser_android@coccoc.com.
For better experience, install both Cốc Cốc browser and it’s beta version.

Chơi Trình duyệt Cốc Cốc Beta trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Trình duyệt Cốc Cốc Beta trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Trình duyệt Cốc Cốc Beta trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Trình duyệt Cốc Cốc Beta

  • Nhấn vào icon Trình duyệt Cốc Cốc Beta tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt