Super Penguin Run

Super Penguin Run

Adventure | coolstudios

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 9 tháng 4, 2018

Tính năng trò chơi

Super Penguin Run is a cool adventure running game.
Little penguins were lost in ice world.They were caught by shark monster.
HURRY UP!!!HURRY UP!!!HURRY UP!!!
You should help Penguins to rescue them little penguins.

How to play:
1.Tap 'up' button to let the penguin jump,double tap double jump.
2.Hold down 'down' button to let the penguin slide.
3.Using props can help you cope with obstacles and traps, and get more rewards.
4.When energy slots are full, using energy props can help you reach level goals.
5.Reach the end of map to pass level.Get more coins and rescue more little penguins.

Features:
1.Beautiful graphics and Cool animation effect.
2.Four pwerful roles you can choose.
3.Various of props,like accelerated shoes,Magnets and so on.
4.35 different levels,and more will coming soon.

Ít lại Xem thêm

Chơi Super Penguin Run trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Super Penguin Run trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Super Penguin Run trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Super Penguin Run

  • Nhấn vào icon Super Penguin Run tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt