Ball Craft

Ball Craft

Phiêu lưu | Woodom: Wood Block Puzzle

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 26 tháng 2, 2022

Tính năng trò chơi

Someone must save the world!? And here come the Ball Craft hero!
Ball Craft to the rescue!

Roll, jump and bounce through 150+ exciting levels full of adventure.
Make your way through tricky traps and defeat all monsters.

Features:
- Classic Ball Craft Adventure but better in every way!
- 150+ levels, more are coming on next update.
- Epic Boss Battles.
- Exciting Physics Elements.
- Over 25 skins, play with your style!
- Daily reward and fortune wheel, make sure to play this game everyday!

Ít lại Xem thêm

Chơi Ball Craft trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Ball Craft trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Ball Craft trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Ball Craft

  • Nhấn vào icon Ball Craft tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt