Light-It Up

Light-It Up

Arcade | Crazy Labs by TabTale

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 11 tháng 11, 2019

Tính năng trò chơi

Warning: this game WILL hook you - jumping games have never been so awesomely addictive.
It’s a dark world out there for a teeny little stickman like you, and it’s about time you light-it up and make the colors glow.

Swing, jump, flip and slide your stickman body from one neon color shape to another to make them glow and light-it up.

Collect stars as you swing, jump and flip to raise your score, in the funnest of all jumping games.

Just when you start to feel like a stickman boss and are loving that color glow, things get complicated (or “sticky,” if you will) as you jump, flip and pass levels. Color shapes start moving, rotating and even exploding, and lethal spikes become a constant threat to your poor little stickman life.

If you miss a jump, if your swing’s a dud, if your flip isn’t on point, or if you hit a spike… you fall into oblivion!

So what do you say, stickman? Ready to swing, jump, flip, light-it up and glow, in the brightest of all jumping games?

Ít lại Xem thêm

Chơi Light-It Up trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Light-It Up trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Light-It Up trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Light-It Up

  • Nhấn vào icon Light-It Up tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt