Bingo Treasure - Free Bingo Games

Bingo Treasure - Free Bingo Games

Board | Cross Field Inc.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 26 tháng 4, 2021

Tính năng trò chơi

Bingo Treasure is a free bingo app.
Let's play bingo and collect treasure boxes scattered on MAP.

■How to play
Let's play bingo with a ticket.
By making full use of the item, it becomes easy to become a bingo.
If you collect the keys you can get with bingo, you can open a treasure chest with a lot of rewards.
Let's increase the number of challenging stages and open the treasure box one after another!

■Features
Bingo Treasure gets many tickets every day!
The daily ticket can be increased by the progress of the games.
Go ahead and play a lot of bingo games every day.
We plan to add more and more fun functions such as stages and events in the future!

■Recommended
- Like to play bingo games
- Looking for exhilarating games
- Looking for easy to play games
- Looking for a game to kill time

Ít lại Xem thêm

Chơi Bingo Treasure - Free Bingo Games trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Bingo Treasure - Free Bingo Games trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Bingo Treasure - Free Bingo Games trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Bingo Treasure - Free Bingo Games

  • Nhấn vào icon Bingo Treasure - Free Bingo Games tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt