Dino Hunting Squad

Dino Hunting Squad

Trò chơi điện tử | Tenha Musou

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 21 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

A war between man and dragon is about to begin.
Ancient large animals, raging dinosaurs are trampling on our soil.
In order to survive, people took up their weapons and set up their own armies to fight against them.
Powerful ancient creatures are invading our territory again and again, killing our people.
Defend the tribe, attack the Tyrannosaurus Rex that invades our territory, warrior!

Game features:
1.You can choose many branches of arms.
2. Multiple arms attack at the same time.
3. You can use diagrams to record the identity of animals.

Ít lại Xem thêm

Chơi Dino Hunting Squad trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Dino Hunting Squad trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Dino Hunting Squad trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Dino Hunting Squad

  • Nhấn vào icon Dino Hunting Squad tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt