Dismount Simulator

Dismount Simulator

Mô phỏng | Dreamy Game Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 12 tháng 2, 2022

Tính năng trò chơi

Dismount Simulator: Perform stunts facing deadly traps; crashed into walls, break bones; destroy crazy vehicles with multiple levels.
Constantly changing poses with new vehicles and kits to create unexpected situations dismount your stickman for exciting rewards.
Use collected coins to buy super heroes and get more special skills.

FEATURE:
- Unique working ragdoll physics system
- Simple gameplay, just choose the pose, hold and start then watch
- Vivid sound effects
- A diverse system of characters, vehicles and props
- Many new levels to experience
- - A fun, relaxing, physic ragdoll game!

Do not attempt game actions in real life.

Ít lại Xem thêm

Chơi Dismount Simulator trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Dismount Simulator trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Dismount Simulator trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Dismount Simulator

  • Nhấn vào icon Dismount Simulator tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt