YOYO Doll: trò chơi hóa trang

YOYO Doll: trò chơi hóa trang

Thông thường | YoYo Dress Up Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 12 tháng 4, 2022

Tính năng trò chơi

🎄Welcome players to enter YOYO Doll — dress up&Character Maker offline game, come and design the cutest doll🎁!

🎅Here, you can have a shining wardrobe, a cute gashapon with a burst of girly hearts! A variety of dressing styles, whether it's court dress, cute LOLITA✨ or the mature style of the royal sister can be freely matched as you like.

🎅You can also DIY backgrounds for your dolls, switch various character actions, make beautiful avatars and wallpapers!
🎅Use your imagination, so many ways to play, it's up to you!

【Game Features】

❄️Character selection: According to your needs, choose the boy or girl you want!
❄️Change style: With various styles of clothing, many hairstyles, expressions, and skin colors for you to choose!
❄️Scene creation: After creating the character dollify ,choose the appropriate background according to the style of the doll.
❄️Dynamic characters: Different shapes and backgrounds with various interesting actions!
❄️Scenario simulation: Give full play to your imagination and creativity, 💕Imagine your plot, become a image writer !
❄️Unlock the Gacha: There are more girly-hearted Gachas in the game and unlock more outfits together!

☃️Style selection-become a character maker!
Lots of customization options! Change the doll's clothes, hair and color scheme, from hair to eyes, everything can be customized to make your personal dolls style truly shine.

☃️Personalized avatar stickers✨-make your own character! With cute dolls, expressing yourself has never been easier!

【Contact Us】
– Email:yoyogames.studio@gmail.com
– Discord:https://discord.com/invite/4Nrxg86GZx
–FB Group:https://www.facebook.com/groups/152003920448574

Ít lại Xem thêm

Chơi YOYO Doll: trò chơi hóa trang trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm YOYO Doll: trò chơi hóa trang trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt YOYO Doll: trò chơi hóa trang trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt YOYO Doll: trò chơi hóa trang

  • Nhấn vào icon YOYO Doll: trò chơi hóa trang tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt