Galaxy Bowling 3D Free

Galaxy Bowling 3D Free

Thể thao | Winterlight

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 20 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

★ Join millions of bowlers worldwide! The only bowling game with ten pin bowling, candlepin, and 100-pins all in one!
★ Bowl against players in daily tournaments, unlock bowling games, lanes, earn new balls, and track your career stats!
★ No micro-transations, no time limits, everything can be unlocked free! Download now!

Featuring:

- Fun pick up and play gameplay. Touch to position the bowling ball, and then swipe your finger to roll it. Tilt or swipe your finger to add spin.
- Ten pin bowling, 100 pin challenge, iron pin, shuffleboard, and pick up spares modes!
- Candlepin, Duckpin, Five Pin, Skittles, and Nine Pin variations! These have new pin types, balls, rules, and challenges.
- Level up and unlock new locations and equipment!
- Beautiful 3D alleys. Reflective lanes and detailed graphics look great on any device.
- Top bowler leaderboards and local 4-player multiplayer.
- Play on your mobile, tablet, or Chromebook

Unlock new balls and lanes, conquer challenging achievements, become a pro bowler, and challenge the leaderboard.

Let's go bowling!

Ít lại Xem thêm

Chơi Galaxy Bowling 3D Free trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Galaxy Bowling 3D Free trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Galaxy Bowling 3D Free trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Galaxy Bowling 3D Free

  • Nhấn vào icon Galaxy Bowling 3D Free tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt