Symbiote Rush

Symbiote Rush

Casual | Emesh Inc

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 31 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

Start off as a man and collect symbiote goop to become Venom!

Collect goop on the ground and become Venom: run fast and smash through walls and doors!

Ít lại Xem thêm

Chơi Symbiote Rush trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Symbiote Rush trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Symbiote Rush trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Symbiote Rush

  • Nhấn vào icon Symbiote Rush tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt