Emoji Liner

Emoji Liner

Thông thường | Beakbestow

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 5 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

Find, match and line, connection games typically have simple rules.Emoji Liner is so easy to play. But there are so much fun in the game.Solve the funny matching puzzles, make yourself to have a rest, no more pressure.It's really a good choice to relax your mind.

Ít lại Xem thêm

Chơi Emoji Liner trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Emoji Liner trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Emoji Liner trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Emoji Liner

  • Nhấn vào icon Emoji Liner tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt