TÍNH NĂNG & CHI TIẾT

Trong cuộc gọI giả, bạn có thể mô phỏng cuộc gọI đến - chơI khăm.

Cách sử dụng cuộc gọI giả - chơI khăm:
Chạm vào cuộc gọI ngay bây giờ để kích hoạt cuộc gọI giả - chơI khăm.
Nhấn lịch trình để đặt hẹn giờ cho cuộc gọI giả - chơI khăm.

Cuộc gọI giả - chơI khăm - tính năng:
Đặt tên ngườI gọI
Đặt số ngườI gọI.
Chọn hình ngườI gọI.
Chọn một nhân vật như cảnh sát hoặc pizza.
Đặt nhạc chuông hoặc sử dụng nhạc chuông mặc định.
Đặt giọng nóI cho ngườI gọI
Ghi âm giọng nóI cho ngườI gọI

Từ chốI trách nhiệm: trò chơI cuộc gọI giả mạo không có tính năng cuộc gọI đến thực sự - nó chỉ là một cuộc gọI đến mô phỏng.

Chơi Cuộc gọI giả - chơI khăm trên BlueStacks

BlueStacks 4 là một trình giả lập Android hoàn toàn mới và cũng là nền tảng chơi game duy nhất được thiết kế và xây dựng cho các game thủ.

Tải NgayCuộc gọI giả - chơI khăm