RPG Dice Roller

RPG Dice Roller

Role Playing | Fialas Fiasco

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 4 tháng 12, 2019

Tính năng trò chơi

Features:
- Standard dice array: Fate, d2, d3, d4, d6, d8, d10, d12, d20, and d100
-- Remove dice that you don't use

- Roll between -1000 and 1000 dice
- Add a modifier between -1000 and 1000

- Shake to roll dice
- Sound effect when shaking to roll

- Critical hit and miss sound effects when rolling a d20

- Change between different dice themes
-- Gold, Fire, Beach, ...


- Add roll properties
-- Advantage, Disadvantage
-- Drop High/Low
-- Keep High/Low
-- Re-Roll <= Value
-- Minimum Die Value
-- Explode dice

- Roll combinations of created dice
-- Create customs rolls and save them (A "Fiala Strike" is 1d20+1d4+11)

- Choose between natural, ascending, and descending roll result display

- History of all previous rolls, while the app is loaded

- No ads or permissions

If you have any questions or suggestions. Shoot me an email!

Ít lại Xem thêm

Chơi RPG Dice Roller trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm RPG Dice Roller trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt RPG Dice Roller trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt RPG Dice Roller

  • Nhấn vào icon RPG Dice Roller tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt