US Conflict

US Conflict

Strategy | 4Flash

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 11 tháng 3, 2020

Tính năng trò chơi

A fictional WWII Real Time Strategy (RTS) game that asks the question; "What if Germany invaded the United States?"

Features:
🔷 12 missions culminating in the battle for Washington D.C.

🔷 4 player co-op multiplayer: choose between 9 playable countries USA, UK, France, Russia, Japan, Germany, Hungary, Romania, and Czechoslovakia

🔷 Multiplayer modes include, Player versus Player and Player vs A.I.

🔷 Cross Platform multiplayer iOS/Android

🔷 20 unit types per nation upgradeable for all infantry and vehicles (200 usable upgrades) Tanks, Trucks, Commander Vehicles, stationary guns, and much more

🔷 Defensive tactics include minefield planting, stationary turrets, and anti-tank assault

🔷 Airstrike capabilities for offensive special attacks

🔷 Learning AI that adjusts to the player's skill level

🔷 Elevated terrains allowing for multiple strategic tactics

🔷 Available in English/French/Italian/German/Spanish/Russian/Polish

Audio engine : FMOD Studio by Firelight Technologies

Ít lại Xem thêm

Chơi US Conflict trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm US Conflict trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt US Conflict trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt US Conflict

  • Nhấn vào icon US Conflict tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt