Mecha: War Robot Fighting Game

Mecha: War Robot Fighting Game

Hành động | PuzArt

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 29 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

🤖Mecha Storm is a cartoon-style mech battle game. players can control different real steel mech fighters to defeat the enemy and upgrade the mech fighters according to the characteristics to make them invincible.

🔺The game includes steel battle, peak arena and boss challenge mode. It can be played anytime and anywhere. you can't stop when you get started!

💰Players can log in to receive massive amounts of coins and gift items, and no longer have to worry about not having cool mechas or enough coins to upgrade equipment. You can also get powerful and cool mechas with zero threshold, dominate the entire mecha arena!

👾The unique BOSS challenge gameplay is tense and exciting. Players can collect multiple mechas to challenge powerful BOSS and get rich rewards.

🔸Game Features 🔸
- Deep gameplay
- Intense 1V1 battles
- lush 3D graphics

💪Let's fight together now!

Ít lại Xem thêm

Chơi Mecha: War Robot Fighting Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Mecha: War Robot Fighting Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Mecha: War Robot Fighting Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Mecha: War Robot Fighting Game

  • Nhấn vào icon Mecha: War Robot Fighting Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt