Craft Super Hero

Craft Super Hero

Casual | gafugame

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 23 tháng 7, 2021

Tính năng trò chơi

HOW TO PLAY:

+ Use buttons to jump, move and shoot.

+ Jump to smash monsters.

+ Eat items to become stronger and defeat all monsters.

+ Watch lots of videos to get coins

+ Bonus spins to get more coins.

+ Collect all the coins and bonus items to get more coins to buy items through difficult levels.

You can purchase characters or items in the Shop with coins collected or watch videos

For difficulty levels, you will need help from 3 items hidden in bricks or use the coins you collect to buy.

- ""Powerup"" to increase strength

- ""Bomb ""to have the ability to bomb the enemy

- “Shield ""to wear a shield and become invincible against all enemies

Ít lại Xem thêm

Chơi Craft Super Hero trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Craft Super Hero trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Craft Super Hero trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Craft Super Hero

  • Nhấn vào icon Craft Super Hero tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt