Poppy Challenge 3D

Poppy Challenge 3D

Casual | XGame Global

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 30 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

Have you ever thought about a brand new survival-running game with a horror character? It’s not a classic hide and seek poppy game as usual. This game is a combination of a survival game, cookie challenge and poppy playtime
Your task is clever, quick to the only winner! You don’t have to hide and seek with Poppy anymore, have to do anything to defeat him. Poppy challenge has many fighting 3d games such as red light green light, rock paper scissors shoot, gemstone, and candy. Enjoy this poppy playtime game and fight with the big boss scary doll in the end.
Moreover, you definitely cannot ignore the knife level - a fighting game for survival.. Don’t let huggy and wuggy lose the game.
Download Poppy Challenge 3D now and enjoy this game!!!

Ít lại Xem thêm

Chơi Poppy Challenge 3D trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Poppy Challenge 3D trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Poppy Challenge 3D trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Poppy Challenge 3D

  • Nhấn vào icon Poppy Challenge 3D tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt