Monster Age

Monster Age

Role Playing | Brain Vault

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 19 tháng 11, 2019

Tính năng trò chơi

Welcome to Monster Age, the best Monster RPG game on GooglePlay! 

Collect hundreds of cute and AWESOME monsters as you step inside a world full of adventure, battles, quests, dark quests and PVP!

Are you ready to battle?

Giant Battles
-Play giant battles!
-Combine elements to destroy your opponents!

Collect Monsters
-Collect and catch over 200+ monsters through adventures, PvP, Raids and Dark Quests!
-Collect all 6 elements - Fire, Water, Earth, Thunder, Dark and Light!

Evolve your Monsters
-Evolve and boost your monsters!
-Teach and train your monsters to create stronger monsters!
-Fuse together monsters to create and unlock a better one!
-Over 80+ accessories to enchant your monsters with!
-Revive your monsters and unleash their optimum performance!

Challenges
-Adventure Mode (Normal & Hard): Gain various loot items and monsters!
-PvP Mode: Compete with others to earn rewards!
-Special Quest: Earn giant rewards each day!
-Dark Quest: Challenge yourself in this marathon tournament!
-Guild Raid: Cooperate with your guild to earn rare loot items!

Join a Guild
-Join a Guild and become the best guild master!
-Compete with other guilds !
-Raise Deity with your guild mates and use it to help you on Special Events!

Ít lại Xem thêm

Chơi Monster Age trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Monster Age trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Monster Age trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Monster Age

  • Nhấn vào icon Monster Age tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt