Soda Sort Puzzle: Color Water Game

Soda Sort Puzzle: Color Water Game

Puzzle | Global Mobi App LC

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 25 tháng 2, 2021

Tính năng trò chơi

Soda Sort Puzzle is a fun and addictive puzzle game! Try to sort the colored water in the glasses until all colors in the same glass.

★ HOW TO PLAY:
• Tap and hold any glass to pour water to another glass.
• You can only pour the water if there are enough space on the glass.
• Try not to get stuck - but don’t worry, you can always restart the level at any time.

★ FEATURES:
• One finger control.
• FREE & EASY TO PLAY.
• NO penalties & time limits; you can enjoy this game at your own pace!

Ít lại Xem thêm

Chơi Soda Sort Puzzle: Color Water Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Soda Sort Puzzle: Color Water Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Soda Sort Puzzle: Color Water Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Soda Sort Puzzle: Color Water Game

  • Nhấn vào icon Soda Sort Puzzle: Color Water Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt