Water Sort - Color Puzzle Game

Water Sort - Color Puzzle Game

None | IEC Global Pty Ltd

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 25 thg 7, 2022

Tính năng trò chơi

Water Sort Puzzle is a fun and addictive puzzle game! Try to sort the colored water in the glasses until all colors in the same glass. A challenging yet relaxing game to exercise your brain!

★ HOW TO PLAY:
• Tap any glass to pour water to another glass.
• The rule is that you can only pour the water if it is linked to the same color and there’re enough space on the glass.
• Try not to get stuck - but don’t worry, you can always restart the level at any time.

★ FEATURES:
• One finger control.
• Multiple unique level
• FREE & EASY TO PLAY.
• NO penalties & time limits; you can enjoy Water Sort - Color Puzzle Game at your own pace!

Ít lại Xem thêm

Chơi Water Sort - Color Puzzle Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Water Sort - Color Puzzle Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Water Sort - Color Puzzle Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Water Sort - Color Puzzle Game

  • Nhấn vào icon Water Sort - Color Puzzle Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt