Kung Fu Runner

Kung Fu Runner

Casual | GreatTeam Game Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 18 tháng 8, 2021

Tính năng trò chơi

Have you ever tried Kung Fu Runner in Chinese style?! If you like parkour games, don't miss this one!
Easy to operate, swipe the screen to control the character through the game's track.
Try to touch and collect the same color miniatures to get energy and gold coins on the track, and get rewarded after passing the game!
Be the coolest player in the eyes of others by dodging the random organs that appear in the game!
Collect the keys on the track to activate the treasure chest and unlock cool weapons and skins!
Don't forget to upgrade your power level and distance level, the higher level, the farther you can kick off the boss!
What are you waiting for! Hurry up and experience this wonderful Kung Fu Runner!

Ít lại Xem thêm

Chơi Kung Fu Runner trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Kung Fu Runner trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Kung Fu Runner trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Kung Fu Runner

  • Nhấn vào icon Kung Fu Runner tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt